โครงการเทศบาลตำบลบ้านเขว้า รักสุขภาพ ประจำปี 2565

31 พ.ค. 65

กิจกรรมแอโรบิก ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนสาธารณะสระหลวง เทศบาลตำบลบ้านเขว้า