ตลาดนัดคนเดินถนนสายไหม เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

12 ม.ค. 65

https://youtu.be/ARqSTyrNQaY