สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน (สขร 1)

(สขร 1)มี.ค.66 04 เม.ย. 66
(สขร 1)ก.พ.66 07 มี.ค. 66
(สขร 1)ม.ค.66 07 ก.พ. 66
(สขร 1)ธ.ค.2565 06 ม.ค. 66
(สขร 1)พ.ย.2565 06 ธ.ค. 65