สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน (สขร 1)

สขร 1 พ.ค.63 04 มิ.ย. 63
สขร.1 ก.พ.63 04 มี.ค. 63
สขร 1 ธ.ค.62 26 ธ.ค. 62