ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

09 ก.พ. 65

“ตลาดสดเช้า” เทศบาลตำบลบ้านเขว้า เป็นตลาดสดประเภทที่ 1 ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ 3 งาน 92 ตารางวา เปิดทำการเวลา 22.00 – 10.00 น. จำนวน 206  แผง ประเภทสินค้าที่จำหน่าย เช่น อาหารสด อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ อาหารแปรรูป อาหารปรุงสำเร็จ อาหารทอด อาหารปิ้ง-ย่าง เครื่องดื่ม ขนมหวาน ผลไม้ ของชำ เบ็ดเตล็ด เป็นต้น

   

“ตลาดสดเย็น” เทศบาลตำบลบ้านเขว้า เป็นตลาดสดประเภทที่ 1 ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ 2 งาน 80 ตารางวา เปิดทำการเวลา 04.00 – 20.00 น. จำนวน 227 แผง ประเภทสินค้าที่จำหน่าย เช่น อาหารสด อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ อาหารแปรรูป อาหารปรุงสำเร็จ อาหารทอด อาหารปิ้ง-ย่าง เครื่องดื่ม ขนมหวาน ผลไม้ ของชำ เบ็ดเตล็ด เป็นต้น