ประกาศเชิญรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3 ปี2566

25 ส.ค. 66

ประกาศขอเชิญรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี2566