ประกาศเชิญรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ปี2566

11 ส.ค. 66

ประกาศขอเชิญรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2566