กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปีงบประมาณ 2565

04 ต.ค. 64

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล-ประจำปี-2565 (1)