ติดต่อ เทศบาล

ช่องทางการติดต่อเทศบาล

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170

โทรศัพท์. 044-891097   โทรสาร. 044-891143

E-Mail : saraban@bankhwao.go.th