รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปีงบปนะมาณ 2563(1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)

07 เม.ย. 63

รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 63 (รอบ 6 เดือน)