ช่องทางการขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภคเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

04 มี.ค. 64

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค สามารถ ส่งคำร้องผ่านระบบรับคำร้องของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยใช้ช่องทาง ผ่านคิวอาร์โค๊ตนี้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :