ที่ตั้งและแผนที่

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ถนนเปรมประชาชื่น
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170