9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)

09 ธ.ค. 65

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) ณ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า