นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นตัวแทนร่วมออกรางวัลสลากบำรุงกาชาด รางวัลที่ 1 ประจำหลักหน่วย ในงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านเขว้าและงานบุญลอมข้าวใหญ่-ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลไหมและของดีบ้านเขว้า ประจำปี 2567

06 ก.พ. 67

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 21.00 น.
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นตัวแทนร่วมออกรางวัลสลากบำรุงกาชาด รางวัลที่ 1 ประจำหลักหน่วย ในงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านเขว้าและงานบุญลอมข้าวใหญ่-ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลไหมและของดีบ้านเขว้า ประจำปี 2567 ร่วมกับ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารการสถานศึกษา โดยมี นายพลวรรธนพล ศักดิ์วรรธนชัย นายอำเภอบ้านเขว้า เป็นประธานในพิธี
ณ อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ซึ่งผู้ที่ถูกรางวัลสลากบำรุงกาชาดสามารถติดต่อขอรัฐได้ที่ห้องทำการปกครองอำเภอบ้านเขว้า ชั้น 2 จังหวัดชัยภูมิ ในวันเวลาราชการ โดยให้นำบัตรฉลากรางวัลและบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัลนั้นๆ