28 กรกฎาคม 2566 พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

11 ส.ค. 66