เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดในการจัดงาน Kick off MOI WASTE BANK WEEK – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

27 มี.ค. 67

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดในการจัดงาน Kick off MOI WASTE BANK WEEK – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านเขว้า ทั้ง 7 แห่ง ร่วมงานการดำเนินจัดนิทรรศการบริหารจัดตั้งธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระบบจัดการและกำจัดมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดชัยภูมิจึงได้จัดงาน Kick off MOI WASTE BANK WEEK – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายพลวรรธนพล ศักดิ์วรรธนชัย นายอำเภอบ้านเขว้า กล่าวต้อนรับ นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า กล่าวรายงานการจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
ณ อาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เห็นความสำคัญภายใต้หลัก 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลหรือไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน