กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ดำเนินการการปฏิบัติงานล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล

07 มี.ค. 67

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ดำเนินการการปฏิบัติงาน เวลา 13.30 น. และ เวลา 19.00 น. ล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่ตัวอาคาร แผงจำหน่ายสินค้า และบริเวณถนนรอบ ๆ ตัวอาคาร “ตลาดสดเช้าและเย็น เทศบาลตําบลบ้านเขว้า”