07 มี.ค. 67

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น.
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นายธมากร ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
และ นายศุภวิชญ์ อ่อนเขว้า รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ได้ลงพื้นที่ติดตามการวางท่อพร้อมบ่อพัก บริเวณหอกระโดดสูง – แฟลตตำรวจ สภ.บ้านเขว้า ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ