งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลและกองช่าง ออกสำรวจความเสียหายเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน

07 มี.ค. 67

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น.
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลและกองช่าง ออกสำรวจความเสียหายเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมาเพื่อจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในลำดับต่อไป