กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ร่วมกับ อสม.ออกรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกบริเวณโดยรอบหมู่บ้าน ม.2และ ม.11

18 ก.ค. 66

วันที่ 18 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม. หมู่ 2 และ หมู่ 11 ออกรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกบริเวณโดยรอบหมู่บ้าน รวมถึงการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท พร้อมกับให้คำแนะนำประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 11