นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

05 มิ.ย. 66

วันที่ 3 มิถุนายน 2566
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยมีกิจกรรมดังนี้

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดปทุมาวาส

เวลา 09.00 น. พิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอบ้านเขว้า