มอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

19 ม.ค. 66

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้าพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ ในโอกาสที่มามอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้าและร่วมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานบูรณาการทำงานร่วมกันที่เกี่ยวข้องต่อไป