กองช่างปฏิบัติงาน ซ่อมไฟฟ้า 29 ธันวาคม 2565

29 ธ.ค. 65

วันที่ 29 ธันวาคม 2565

นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
มอบหมายให้กองช่างปฏิบัติงาน ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะตามข้อร้องเรียน

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (หน้าร้านกาแฟกันตัน คอฟฟี่เฮาส์)