กองช่างรายงานการปฏิบัติงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า 27/12/65

27 ธ.ค. 65

วันที่ 27 ธันวาคม 2565

นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้กองช่างปฏิบัติงาน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ คุ้มหลังเทศบาลตำบลบ้านเขว้าและรอบๆสวนสาธารณะสระหลวง

ซ่อมแซมไฟฟ้าคุ้มหลังเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

ซ่อมแซมไฟฟ้ารอบๆสวนสาธารณะสระหลวง