พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อำเภอบ้านเขว้า ประจำปี 2567

09 ก.พ. 67
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 05.00 – 06.00 น.
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล พร้อมข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านเขว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านเขว้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านเขว้า ประจำปี 2567 และพิธีถวายช้างและม้า แด่เจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านเขว้า ประจำปี 2567 ในงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านเขว้าและงานบุญลอมข้าวใหญ่- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลไหมและของดีบ้านเขว้าประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2567
โดยมี นายพลวรรธนพล ศักดิ์วรรธนชัย นายอำเภอบ้านเขว้า เป็นประธานในพิธี
ณ อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ