ประกาศให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้าปิดเรียน ด้วยเหตุพิเศษเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)

16 ก.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :