ในวันที่ 11 ธันวาคม 2566 โครงการเทศบาลบ้านเขว้ารักสุขภาพสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการ เต้นแอโรบิค

11 ธ.ค. 66

เวลา  16.30-18.00 น. สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการ เต้นแอโรบิค ตามโครงการเทศบาลบ้านเขว้ารักสุขภาพ ณ ลานออกกำลังกายสวนสาธารณะสระหลวง