โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรียนการจัดโต๊ะอาหารในโรงแรมโดยอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ

21 มี.ค. 67

วันพุธที่ 20มีนาคม2567เวลา 9:00 น โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรียนการจัดโต๊ะอาหารในโรงแรมโดยอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ จำนวนนักเรียน 18คน