โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรียนการจับผ้าคุมโต๊ะสอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ จำนวนนักเรียน 20 คน

13 มี.ค. 67

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 9:00 น. โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรียนการจับผ้าคุมโต๊ะสอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ จำนวนนักเรียน 20 คน