โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้าเข้ารับมอบวุฒิบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ

06 มี.ค. 67

วันพุธที่ 6มีนาคม2567เวลา 14.00 น โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้าเข้ารับมอบวุฒิบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ จำนวนนักเรียนผู้เข้ารับมอบวุฒิบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจำนวน 37คน