โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรียนการทำขนมไข่หงษ์ไส้ถั่วแดงสอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ

20 ก.ย. 66
  1. วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 9:00 น โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรียนการทำขนมไข่หงษ์ไส้ถั่วแดงสอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ จำนวนนักเรียน 21คน