โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรียนการทำขนมปั้นขลิบไส้หมูหยองน้ำพริกเผาและขนมไพลินมณี

23 ส.ค. 66

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 9:00 น โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรียนการทำขนมปั้นขลิบไส้หมูหยองน้ำพริกเผาและขนมไพลินมณีสอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ จำนวนนักเรียน 30คน