โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรียนการบริหารร่างกายประกอบเพลง

26 ก.ค. 66

วันพุธที่ 26กรกฎาคม 2566 เวลา 9:00 น โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรียนการบริหารร่างกายประกอบเพลงสอนโดยอาจารย์เบ็ญจา วรรณชัยจำนวนนักเรียน 22คน