โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรียนการทำขนมถุงทอง

05 ก.ค. 66

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 9:00 น โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรียนการทำขนมถุงทองโดยอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ จำนวนนักเรียน 21 คน