โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้าสอนการแต่งหน้าเบื้องต้น

14 มิ.ย. 66

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 9:00 น โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้าสอนการแต่งหน้าเบื้องต้นสอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิจำนวนนักเรียน 23 คน