โรงเรียนผู้สูงอายุ

25 พ.ค. 65

กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรียนการทำเครื่องดื่มม็อกเทล บลูฮาวายโซดา ทำการสอนโดยอาจารย์จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ