โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า2 เรียนการทำตุ๊กตาการบูร

28 มิ.ย. 67

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า2 เรียนการทำตุ๊กตาการบูร สอนโดยวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า