โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า2 เรียนการทำที่แขวนผ้าเช็ดมือ

24 มิ.ย. 67

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า2 เรียนการทำที่แขวนผ้าเช็ดมือ สอนโดยวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า