โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 ทำงานประดิษฐ์ที่แขวนผ้าเช็ดมือ

19 มิ.ย. 67

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 ทำงานประดิษฐ์ที่แขวนผ้าเช็ดมือ สอนโดยคุณครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ