โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 ทำกิจกรรมร้องรำตบโทน ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ

05 เม.ย. 67

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 ทำกิจกรรมร้องรำตบโทน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 32 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ