โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 เรียนนันทนาการ การฝึกสมาธิ ทางด้านร่างกายและความจำ ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ

08 มี.ค. 67

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 เรียนนันทนาการ การฝึกสมาธิ ทางด้านร่างกายและความจำ โดยวิทยากรจิตอาสา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ