โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 เรียนการทำขนมเค้กฟักทอง

01 มี.ค. 67

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 เรียนการทำขนมเค้กฟักทอง โดยวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ