โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 เรียนการทำขนมเค้กกล้วยน้ำว้า

16 ก.พ. 67

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 เรียนการทำขนมเค้กกล้วยน้ำว้า โดยวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ มีนักเรียนเข้าร่วม
จำนวน 22 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ