โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 เรียนการทำขนมปั้นสิบ

05 ม.ค. 67

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 เรียนการทำขนมปั้นสิบ โดยอาจารย์จิตอาสา มีนักเรียนเข้าร่วม 38 คน ณ.ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ