โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 ได้ฟังบรรยายธรรมแนวปฏิบัติจากพระครูธรรมธรอนุรักษ์ ฐิตร้กโข เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส

15 ก.ย. 66

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 ได้ฟังบรรยายธรรมแนวปฏิบัติจากพระครูธรรมธรอนุรักษ์ ฐิตร้กโข เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส บ้านเขว้า มีนักเรียนเข้าร่วม 27 คน ณ.ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ