โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเข้วา 2 เรียนวิชาภาษาไทย เรียนวิชาคณิตศาสตร์

21 ก.ค. 66

วันที่21 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00น โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเข้วา 2 เรียนวิชาภาษาไทย เรียนวิชาคณิตศาสตร์โดย ผอ. ประพันธ์ ยอดวงษ์ อ.รังสี กุมภาว์ อ.วิไล วรรณชาติ อ.สังวาล ทรัพย์ทั้งสาม มีนักเรียนเข้าร่วม 32 คน ณ.ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ