โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเข้วา 2 เรียนนันทนาการร้องเพลงรำวงย้อนยุค

23 มิ.ย. 66

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเข้วา 2 เรียนนันทนาการร้องเพลงรำวงย้อนยุค โดย ผอ. ประพันธ์ ยอดวงษ์ อ.รังสี กุมภาว์ อ.วิไล วรรณชาติ อ.สังวาล ทรัพย์ทั้งสาม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน ณ.ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ