โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า2 เรียนการทำน้ำกระเจี๊ยบ น้ำเก๊กฮวย สอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ

12 ม.ค. 66

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า2 เรียนการทำน้ำกระเจี๊ยบ น้ำเก๊กฮวย สอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ