โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 เรียนการทำทับทิมกรอบ

05 ม.ค. 66

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 เรียนการทำทับทิมกรอบ สอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ณ.ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ