โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า2 เรียนการทำขนมอินทนิล

23 ธ.ค. 65

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า2 เรียนการทำขนมอินทนิล สอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ ณ.ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ