โครงการ Virtual Run “Run of Blood วิ่งหาเลือดเพื่อผู้ป่วย 2023” ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – วันที่ 5 ธันวาคม 2566

08 พ.ย. 66

ด้วยสภากาชาดไทยโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทยได้จัดทำโครงการ Virtual Run “Run of Blood วิ่งหาเลือดเพื่อผู้ป่วย 2023” ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติรวมถึงการรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิตทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริจาคโลหิตมีสุขภาพที่ดีโดยสามารถร่วมสนับสนุนผ่าน 3 ช่องทางดังนี้